Björnberget - karta över vindindustriområde, Ånge kommun
Björnberget – karta över vindindustriområde, Ånge kommun

Björnberget (söder om Ljungan)

Klevberget (söder om Ljungan)

Storflötten (Haverö)

  • 36 vindkraftverk
  • Vindkraftsexploatör: Green Investment Group
  • Tillstånd enligt miljöbalken vann laga kraft i juni 2015.
  • Drifttagning 2020

Länsterhöjden (Haverö)

  • 20 vindkraftverk
  • Vindkraftsexploatör: Green Investment Group
  • Tillstånd enligt miljöbalken vann laga kraft i juni 2015.
  • Drifttagning 2020

Portberget (söder om Ljungan)

  • 6 vindkraftverk

Se också Länsstyrelsernas informationstjänst Vindbrukskollen.