Bröcklingebergets vindindustriområde i Bräcke
Bröcklingebergets vindindustriområde i Bräcke

Björnberget (söder om Ljungan)

  • 60 vindkraftverk
  • Vindkraftsexploatör: RES Group
  • Tillstånd enligt miljöbalken vann laga kraft i augusti 2018.
  • Planerad byggstart 2021
  • Nedan visas karta över projektområdet
    (Ladda ned här: Karta över projektområdet)
Björnberget - karta över vindindustriområde, Ånge kommun
Björnberget – karta över vindindustriområde, Ånge kommun

Klevberget (söder om Ljungan)

Storflötten (Haverö)

  • 36 vindkraftverk
  • Vindkraftsexploatör: Green Investment Group
  • Tillstånd enligt miljöbalken vann laga kraft i juni 2015.
  • Drifttagning 2020

Länsterhöjden (Haverö)

  • 20 vindkraftverk
  • Vindkraftsexploatör: Green Investment Group
  • Tillstånd enligt miljöbalken vann laga kraft i juni 2015.
  • Drifttagning 2020

Portberget (söder om Ljungan)

  • 6 vindkraftverk

Se också Länsstyrelsernas informationstjänst Vindbrukskollen.