Björnberget (söder om Ljungan)

 • 60 vindkraftverk
 • Vindkraftsexploatör: RES Group
 • Tillstånd enligt miljöbalken vann laga kraft i augusti 2018.
 • Planerad byggstart 2021
 • Nedan visas karta över projektområdet
  (Ladda ned här: Karta över projektområdet)
Björnberget - karta över vindindustriområde, Ånge kommun
Björnberget – karta över vindindustriområde, Ånge kommun

Klevberget (söder om Ljungan)

Storflötten (Haverö)

 • 36 vindkraftverk
 • Vindkraftsexploatör: Green Investment Group
 • Tillstånd enligt miljöbalken vann laga kraft i juni 2015.
 • Drifttagning 2020

Länsterhöjden (Haverö)

 • 20 vindkraftverk
 • Vindkraftsexploatör: Green Investment Group
 • Tillstånd enligt miljöbalken vann laga kraft i juni 2015.
 • Drifttagning 2020

Portberget (söder om Ljungan)

 • 6 vindkraftverk

Se också Länsstyrelsernas informationstjänst Vindbrukskollen.