“Skogen, jordbruket och besöksnäringen utgör länets livskraft” sa Berit Högman, i en intervju i januari 2019, och det här är ett öppet brev till Landshövdingen i Västernorrlands län om den massiva exploateringen av vindkraft i länet. I Västernorrlands län ser det ut så här: vindkraftverken är mellan 180-240 meter höga – 256 st är redan byggda; 513 st har fått tillstånd; 71 st är i samrådsprocess; 8 st har fått nej…

Enligt Wikipedia har du som landshövding följande viktiga uppgifter:

Uppgift 1: att samordna statens verksamhet i Västernorrland.
Du är med andra ord bland annat Energimyndighetens förlängda arm och det förklarar varför du i ett Facebook-inlägg nyligen förklarade att “förnybar elproduktion genom vind-, vatten och solkraft är ett av fokusområdena i Västernorrlands och hela Norrlands energi- och klimatarbete de kommande åren”.

Uppgift 2: att vara chef över Länsstyrelsen.
Enligt Vindbrukskollen är status just nu i länet denna: alla vindkraftverk är mellan 180-240 meter höga; 256 st är redan byggda; 513 st har fått tillstånd; 71 st är i samrådsprocess; 8 st har fått nej.Det här är industriområden som du har varit med om att bana väg för. Till oss medborgare har det sagts: “Innan en vindkraftspark får tillstånd genomgår den en miljöprövning”. Men det vi medborgare ser är att tillstånd på tillstånd ges och trots miljöprövning så får mängder av rödlistade arter och djur stryka med och vindkraftsbolag som Nordex och Active Works i Viksjö kan gå fram med total hänsynslöshet – miljölagstiftning och arbetsmiljölagstiftning till trots.

I samma intervju säger du att två av dina prioriterade områden som landshövdning är “hållbarhet” och “förbättrade levnadsvillkor”. Du blir till exempel “bekymrad när Trafikverket släcker vägbelysningen på olika ställen. Det är negativt för både tryggheten och folkhälsan”. Du förklarar att du som chef för Länsstyrelsen kan påverka och göra våra frågor – dvs länets och länets invånares frågor – uppmärksammade på nationell nivå. Därför vill vi påminna dig om din tredje uppgift som landshövding:

Uppgift 3: att informera regeringen om Västernorrlands behov.
Vi vill att du gör just det – informerar regeringen om att vi är många i det här länet som har fått nog. Det som du skriver är vårt läns livskraft – skogen, jordbruket och besöksnäringen – håller på att dö i sina grundvalar.

Facebook kryllar av röster och vittnesmål från desperata länsinvånare som fått och kommer att få sina levnadsmiljöer destruerade av vindkraftverk; som har större hälsoproblem än släckt gatubelysning och rapporterar om störningar av buller och infraljud; sömnproblem och tinnitus; svårigheter att ringa i sina mobiler; samer som mot fått intrång i sina renbeten; medborgare som bjuds in att jaga och plocka bär i ”vindkraftsparkerna” bara de är medvetna om risken för åsknedslag, iskast och ”andra nedfallande föremål” som t ex ett 70 meter långt rotorblad i glasfiber. Som kämpar med näbbar och klor för att med fakta och sakliga argument bemöta konsultbolagens bristfälliga miljökonsekvensbeskrivningar och djurinventeringar utan att få gehör, utan att lyckas vinna mot myndigheter och domstolar.

På din Facebook-sida skriver du att “tillit och förtroende för myndigheter är en viktig komponent i en demokrati”. En stor del av befolkningen upplever tyvärr idag att demokratin är helt satt ut spel när det gäller vindkraftsfrågorna och föraktet för politikerna börjar bli väl utbrett.

DET vill vi att du framför till regeringen.

Du berättar i intervjun att du – innan du flyttade till Västernorrland – hade upplevt Höga Kusten och att du vill utforska mer av detta område som har en underbar natur. Det gör du rätt i. Det är nämligen ett av få områden i Västernorrland – om inte det enda – som är och kommer att förbli helt oberört av vindkraften.

Så förutom alla turister från när och fjärran som söker sig ut dit, kan du räkna med att i framtiden få sällskap av horder av länsinvånare som också söker sig till Höga Kusten och som under sin “hemester” vill få möjlighet att uppleva lugn och ro, eftersom naturen i hemmiljön i kommunerna Ånge, Sundsvall, Timrå, Härnösand, Kramfors, Sollefteå och Örnsköldsvik till stora delar skövlats och byggts sönder med stora vindindustriområden.

Vi hoppas att detta brev har gett dig viktiga insikter och vi ser fram emot att få återkoppling kring hur du kommer att informera regeringen om våra behov.

Med vänliga hälsningar,
Ånge Vindkraft och alla som kämpar emot vindkraftsexploateringen i Västernorrlands Län