Intresseorganisationen Ånge vindkraft tycker att vi i vår kommun har bidragit nog till vindkraft i Sverige, och vi vill nu ha ett stopp för ytterligare vindindustriområden. Inför nästa kommunfullmäktige 26 oktober har vi lämnat in en skrivelse till kommunen (läs den här: Vi vill att Ånge kommun fattar ett inriktningsbeslut).

Tillsammans med vår skrivelse lämnade vi in namninsamlingen till kommunens politiker, som då hade skrivits på av 967 människor, varav 757 boende i Ånge kommun. Vi håller namninsamlingen fortsatt öppen då vissa politiker i kommunen ifrågasatte dess värde då ”90% av befolkningen inte har skrivit på den”.

Du som bor permanent, har fritidshus eller på annat sätt har anknytning till Ånge kommun och är emot ytterligare vindkraftsbyggen, skriv på denna lista så lämnar vi över den till politikerna.

Till namninsamlingen >>