Intresseorganisationen Ånge vindkraft tycker att vi i vår kommun har bidragit nog till vindkraft i Sverige, och vi vill nu ha ett stopp för ytterligare vindindustriområden.

Du som bor permanent, har fritidshus eller på annat sätt har anknytning till Ånge kommun och är emot ytterligare vindkraftsbyggen, skriv på denna lista så vi kan lämna över den till politikerna.

Till namninsamlingen >>