Svensk vindenergi

Svensk Vindenergi Ekonomisk förening är en branschorganisation för vindkraftsbranschen och medlemmarna är kraftbolag, kommunala energibolag, projektörer, finansiella investerare, banker, advokatbyråer, konsultföretag och leverantörer till vindkraftbranschen – hela listan hittar du här.

Svensk Vindenergis uppgift är att tillvarata medlemmarnas ekonomiska intressen genom att:

 • 1. Som nationell branschorganisation förmedla och framhäva vindkraftens bästa och att utgöra vindkraftbranschens samlade röst i samhället.
 • 2. Främja utvecklingen av vindkraftsmarknaden i Sverige så att vindkraften kan utvecklas till sin fulla potential och bidra till ett långsiktigt hållbart samhälle som möter klimatutmaningen genom att:

  – Utveckla strategier och initiativ för tillväxt samt för borttagande av hinder som försvårar för vindkraften att bidra med sin fulla potential.

  – Kommunicera vindkraftens fördelar och potential till politiker, opinionsbildare, beslutsfattare, media, andra betydelsefulla sakägare samt allmänheten.

  – Utgöra det centrala navet och nätverket för vindkraftfrågor för alla medlemmar och övriga intressenter och därigenom stimulera dialogen i samhället.

Här hittar ni hela styrelsen för Svensk vindenergi (den består av i princip enbart VDar, PR-chefer m fl från olika vindkraftsbolag).

Källa: Svensk vindenergis hemsida

Nätverket ”Vindkraftens klimatnytta”

På sistone har artiklar i bl a DN börjat dyka upp som är underskrivna med ”Nätverket Vindkraftens Klimatnytta”. Frontfigur för nätverket är Ander Wijkman som också är ordförande.

Det här nätverket är egentligen en PR-kampanj som samordnas av PR-byrån Westander i Stockholm som skapat ett nytt affärsområde ”Klimat och energi” för vilket Jessica Henrysson är affärsområdeschef.

Runt nätverkets bord finns också: Maria Röske, VD på vindkraftsbolaget WDP (som för övrigt är bolaget som vill bygga på Ripfjället); Linda Burenius, PR-chef på vindkraftsbolaget OX2; Hans Carlsson, VD på vindkraftsbolaget Siemens Gamesa; Peter Zachrisson, VD för vindkraftsbolaget Stena Renewble. Och slutligen, vindkraftsbranschens lobbyist nr 1: Charlotte Unger Larsson, VD på Svensk vindenergi.

Källor till utställning Naturrum Borgsjö

I sommar har Ånge kommun bjudit in allmänheten till en utställning om vindkraft i Naturrum, som – enligt egen utsago – är ”objektiv” och ”faktabaserad”. Vi hoppas att du går och tittar på utställningen och inför ditt besök ger vi dig lite ytterligare information om några av Ånge kommuns källor.

I utställningen hänvisar kommunen till följande källor:

Vindval – är Energimyndighetens och Naturvårdsverkets forskningsprogram om vindkraft.
Svensk vindenergi – se nedan för utförlig info om vindkraftens branschorganisationen.
Naturvårdsverket
Energiföretagen
Jämtkraft – medlemsföretag till Svensk vindenergi.
Vattenfall – medlemsföretag till Svensk vindenergi.
Vindforskning Icing of Wind Turbines – projekt finansierat av Energimyndigheten.

Energimyndigheten

Energimyndigheten driver utbyggnaden av vindkraft i Sverige, på uppdrag av regering och riksdag. De effektmål som Energimyndigheten pekat ut i sin strategi för vindkraftsområdet är:

 • Vindkraften utgör en betydelsefull del av den svenska elförsörjningen.
 • Vindkraften bidrar med klimatnytta, näringslivsutveckling och stabilitet i elsystemet.
 • Driften och utbyggnaden av vindkraft sker med hänsyn tagen till social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet.

Vindval

Vindval är ett forskningsprogram om vindkraftens påverkan på människor, natur och miljö. Programmet är ett samarbete mellan Energimyndigheten och Naturvårdsverket.

Vindval driver olika forskningsprojekt, bl a ”Rewind – regional planering av vindkraft” där man valt ut Västernorrland med åtta kommuner som studieområde: med en budget på 3,8 miljoner kr ska projektet ”ta fram förslag till hur en regional vindkraftsplanering kan utformas för att den ska vara ett bra stöd för den kommunala planeringen, stärka förankring
och en hållbar regional tillväxt”.

Källa: Naturvårdsverket