I detta inlägg på Ånge Vindkrafts Facebook-sida (följ oss där för att hålla dig ajour med allt som händer i vindkraftsfrågorna!) summerar vi året 2020:

”Vi summerar 2020. Ett år när Ånge tagit ytterligare steg mot att bli en regelrätt vindkraftskommun samtidigt som motståndet vuxit sig allt starkare. Vad önskar du av 2021?

Först var det timeout o stopp för nya tillstånd. Sen togs timeouten bort. Och Näringslivskontoret deklarerade att vindkraftsindustrin i Ånge kommun utvecklades med stormsteg. Vad är det som händer? tänkte vi.

157 vindkraftverk hade redan tillstånd. Och samrådshandlingar för ännu fler damp in: Storåsen, Långåsen, Östavall. Marktjärn skulle komma. Hortes-Kettilsberget likaså. Ånge kommun beskrevs som attraktiv för utländska riskkapitalister med snåriga bolagsstrukturer. Vi berättade om Björnberget där samrådshandlingarna utlovat att elen från de 60 vindkraftverken skulle försörja 300 000 hushåll men där det israeliska bolag som köpt upp tillståndet nu erbjöd ett av världens största teknikföretag möjligheten att köpa 50% av elen från vindindustriområdet genom PPA-avtal – denna briljanta all inclusive lösning för bolag med energiintensiv verksamhet…

Mitt i all detta – medborgare, kommuninvånare, röstberättigade som inte visste ut eller in. Som upplevde att det var svårt att ta ställning utan att ha ”alla fakta på bordet”. Som kanske var alltför känslostyrda, inte tillräckligt pålästa. Som nog borde förlita sig på dem som vet bättre, experterna. På Näringslivskontorets utställning i Naturrum. På Energimyndigheten. På Svensk Vindenergi. På Naturvårdsverket. På miljödomstolarna. På Länsstyrelsen. Eller på dess chef Landshövdingen – statens förlängda arm ute på bygden och som via ST lät hälsa oss att ”Det här är beslut fattade av Sveriges riksdag” och även om det är ”en viktig del i en levande demokrati att olika åsikter och röster kommer till tals och beaktas” så är det hennes övertygelse att ”demokratiskt fattade beslut skall följas”… Vem ska man tro på när allt är så här?

På kartor visade vi upp byarna som politikerna tycks ha glömt. I Ånge o kringliggande kommuner ser man hur byar och samhällen riskerar att bli helt omringade av 200-280 meter höga vindkraftverk. Vi citerade vindkraftsbolaget som skriver att man i framtiden kan komma att se 160 vindkraftverk när man är ute på Holmsjön… En av många bisatser. Några av alla ord som finns i vindkraftsbolagens handlingar. Som så få läser, synar i formuleringarna. Och ändå finns där så mycket som klipps och klistras mellan miljökonsekvensbeskrivningarna, av konsultbolagen som livnär sig på att tjäna vindkraftsbranschen. Bistå med ”noggranna” miljöinventeringar av skyddsvärd natur, djur och fåglar. Som allt som oftast kommer till samma slutsats: nej, det finns inga större risker med just den här miljöfarliga verksamheten… Miljöbrotten i Hästkullen? Aja – det där som händer i Viksjö är undantaget som bekräftar regeln. Och Länsstyrelsen som sedan – när vindindustriområdena är anlagda – inte har tillräckliga resurser att åka ut och kontrollera allt utan ”helt enkelt får förlita sig på att vindkraftsbolagens uppgifter om bullernivåer är korrekta”.

I kommunen blir det sår som inte går att läka. Exakt samtidigt som begreppet ”rewilding” sprids över världen – återvildningsinsatser som syftar till att bevara, återställa och skydda naturliga processer och vildmarksområden – görs det motsatta i Ånge. Den vilda naturen skövlas, här där alla rovdjur finns representerade. Och rovdjuren liksom fåglarna, insekterna, växterna, skogen, vattendragen offras.

Under året har vi bett om tydlighet. Vi har krävt svar från politiker. Vi har lämnat in en namninsamling som skrivits på av 757 boende i kommunen, vilket borde vara minst 10% av kommunens röstberättigade. I fullmäktige menade vissa att det nu ändå inte var så många människor. Allt medan intresset för Ånge kommuns nya vision i ST beskrivs som ”skyhögt” när 5,5% av de röstberättigade deltagit i enkäten…

2020 lider mot sitt slut. Vår Framtid och enstaka, modiga politiker har i år tydligt uttalat sin hållning i vindkraftsfrågan. Regeringen har tillsatt en utredning om att ta bort det kommunala vetot. Vi kommer allt närmare valet 2022.När det gäller politikerna är det enkelt: de som är tysta ger styrka åt majoritetens linje – att förvandla Ånge till en regelrätt vindkraftskommun. En del kanske tänker ”det beslutas ändå på riksnivå o tas vetot bort har vi ändå inget att säga till om, så det spelar ingen roll vad jag tycker”. Jo – det spelar roll att veta var just du står. Det spelar roll att veta vilken vision just du har om kommunens framtid – nu och för kommande generationer. Tas vetot bort spelar det ändå roll att veta hur mycket du var beredd att sälja ut o rasera av det som är så viktigt för många av väljarna.

Vi vill tacka alla som valt att följa oss under 2020. Vi önskar er en god jul med tid för reflektion. Och för oss alla hoppas vi att 2021 ska bli ett bättre och, i alla möjliga avseenden, ljusare år.

Dela gärna med dig i kommentarsfältet vad just du hoppas av 2021!”

Följ oss på Facebook