Björnberget (söder om Ljungan)

 • 60 vindkraftverk; 240 meter höga; effekt 6,2 MW turbiner (leverantör är Siemens Gamesa; läs mer om typen av vindkraftverk här)
 • Vindkraftsexploatör: RES Norden – läs mer här RES Group
 • Tillstånd enligt miljöbalken vann laga kraft i augusti 2018.
 • Vindindustriområdet ägs numera till 55-60% av det isrealiska bolaget Enlight Renewable Energy och resterande del av den tyska kapitalförvaltaren Prime Capital AG.
 • Planerad byggstart är 2021 för färdigställande 2022/2023.
 • Nedan visas karta över projektområdet
 • Handlingar –beslut om layout för Björnberget:
Björnberget med föreslagen layout.

Klevberget (söder om Ljungan)

Östavall (söder om Ljungan)

 • 36 vindkraftverk; 190 meter höga
 • Vindkraftsexploatör Nordex
 • I december 2020 fick Nordex förlängd igångsättningstid av Mark- och miljööverdomstolen vid Svea Hovrätt. Domen finns att läsa på www.domstol.se (sök med ärendenr M13519-19).
 • Projektet ska vara igångsatt senast 31 december 2023.
 • Industriområdet planeras ligga vid Östavall söder om Ljungan.
 • Värt att notera: Nordex är vindkraftsbolaget som ligger bakom det skandaltyngda vindkraftsprojektet i Viksjö (Härnösand).
 • Nordex avser nu att hos kommunen ansöka om ändringstillstånd för högre vindkraftverk, med hänvisning till att tekniken utvecklats så mycket sedan tillståndet gavs. För att stoppa Nordex från att realisera vindindustriområdena Östavall och Långåsen är det nu helt avgörande att Ånge kommuns politiker säger nej när Nordex inkommer med ansökan om tillstånd att bygga högre verk.

Långåsen (söder om Ljungan)

 • 7 vindkraftverk; 190 meter höga
 • Vindkraftsexploatör Nordex
 • I december 2020 fick Nordex förlängd igångsättningstid av Mark- och miljööverdomstolen vid Svea Hovrätt. Domen finns att läsa på www.domstol.se (sök med ärendenr M13516-19).
 • Projektet ska vara igångsatt senast 31 december 2023.
 • Industriområdet planeras ligga mellan Östavall och Julåsen söder om Ljungan.
 • Värt att notera: Nordex är vindkraftsbolaget som ligger bakom det skandaltyngda vindkraftsprojektet i Viksjö (Härnösand).
 • Nordex avser nu att hos kommunen ansöka om ändringstillstånd för högre vindkraftverk, med hänvisning till att tekniken utvecklats så mycket sedan tillståndet gavs. För att stoppa Nordex från att realisera vindindustriområdena Östavall och Långåsen är det nu helt avgörande att Ånge kommuns politiker säger nej när Nordex inkommer med ansökan om tillstånd att bygga högre verk.

Storflötten (Haverö)

 • 36 vindkraftverk; 220 meter höga; 4,3 MW turbiner (Siemens Gamesa är leverantör)
 • Vindkraftsexploatör: Green Investment Group
 • Tillstånd enligt miljöbalken vann laga kraft i juni 2015.
 • I drift 2020

Länsterhöjden (Haverö)

 • 20 vindkraftverk; 220 meter höga; 4,3 MW turbiner (Siemens Gamesa är leverantör)
 • Vindkraftsexploatör: Green Investment Group
 • Tillstånd enligt miljöbalken vann laga kraft i juni 2015.
 • I drift 2020

Portberget (söder om Ljungan)

 • 6 vindkraftverk

Se också Länsstyrelsernas informationstjänst Vindbrukskollen.