Björnberget (söder om Ljungan)

 • 60 vindkraftverk; 240 meter höga; effekt 6,2 MW turbiner (leverantör är Siemens Gamesa; läs mer om typen av vindkraftverk här)
 • Vindkraftsexploatör: RES Norden – läs mer här RES Group
 • Tillstånd enligt miljöbalken vann laga kraft i augusti 2018.
 • Vindindustriområdet ägs numera till 55-60% av det isrealiska bolaget Enlight Renewable Energy och resterande del av den tyska kapitalförvaltaren Prime Capital AG.
 • Vindindustriområdet håller på att färdigställas och tas i drift 2023.
 • Nedan visas karta över projektområdet
 • Handlingar –beslut om layout för Björnberget:
Björnberget med föreslagen layout.

Klevberget (söder om Ljungan)

Östavall (söder om Ljungan)

 • RWE som har tillståndet gör en ny ansökan istället hösten 2022 om högre och mer kraftfulla verk.

Långåsen (söder om Ljungan)

 • 7 vindkraftverk; 190 meter höga
 • Vindkraftsexploatör RWE
 • RWE har tagit över detta projekt från Nordex. I december 2020 fick RWE förlängd igångsättningstid av Mark- och miljööverdomstolen vid Svea Hovrätt. Domen finns att läsa på www.domstol.se (sök med ärendenr M13516-19).
 • Projektet ska vara igångsatt senast 31 december 2023.
 • Industriområdet planeras ligga mellan Östavall och Julåsen söder om Ljungan.
 • Status: I oktober 2021 meddelade RWE oss om att man inte får något investeringsbeslut för projektet i dess nuvarande form. Man kommer att inleda en ny samrådsprocess i januari 2023 om färre men högre vindkraftverk. Hur höga vindkraftverken är tänkta att bli har vi i dagsläget ingen uppgift om.

Storflötten (Haverö)

 • 36 vindkraftverk; 220 meter höga; 4,3 MW turbiner (Siemens Gamesa är leverantör)
 • Vindkraftsexploatör: Green Investment Group
 • Tillstånd enligt miljöbalken vann laga kraft i juni 2015.
 • I drift 2020

Länsterhöjden (Haverö)

 • 20 vindkraftverk; 220 meter höga; 4,3 MW turbiner (Siemens Gamesa är leverantör)
 • Vindkraftsexploatör: Green Investment Group
 • Tillstånd enligt miljöbalken vann laga kraft i juni 2015.
 • I drift 2020

Portberget (söder om Ljungan)

 • 6 vindkraftverk

Se också Länsstyrelsernas informationstjänst Vindbrukskollen.