Runt om i Sverige pågår ett oerhört omfattande arbete bland engagerade medborgare för att stoppa exploateringen av vindkraft i kommunerna. En av de grupper som gjort ett mycket ambitiöst arbete med att sprida information är föreningen Nej till vindkraft på Ripfjället.

På deras hemsida finns värdefull information för den som vill fördjupa sig och vi länkar här till delar av deras filmade material.

I januari 2020 arrangerade föreningen ett seminarium om vindkraftens mörka baksida (Youtube):

Föreningen Nej till vindkraft på Ripfjällets samlade filmmaterial hittar du här på deras hemsida.