Vi är en intressegrupp som jobbar för att sprida mer kunskap om exploateringen av vindkraft i Ånge kommun och arbetar för att få ett stopp på den, eftersom den – enligt vår bedömning – kommer att påverka såväl människor, djur och natur negativt.

Vill du hjälpa oss i detta arbete? Tveka inte att höra av dig till oss!

Maila till: info@angevindkraft.se

Ann Sjölander (070-629 38 79) & Linda Arrué, sammankallande för intressegruppen

Berätta för politikerna vad du tycker

Du når kommunens politiker via mail till: ange@ange.se och kommunstyrelsen@ange.se.

Skriv under vår namninsamling och visa politikerna att du säger nej >>

Politikerna får i princip all sin information från Svensk vindenergi – en branschorganisation för vindkraftsbranschen som bildades 2008 när vindkraftsbranschens investerare, projektörer och leverantörer fick ihop. Svensk Vindenergis uppgift är att tillvarata medlemmarnas ekonomiska intressen och de har i dag över 100 st medlemsföretag – bl a banker (svenska och utländska), advokatbyråer, energibolag, konsultbolag – hela listan hittar du här.  De vill bl a få bort det kommunala medbestämmandet i beslut som rör vindkraftsutbyggnad – läs deras debattinlägg från 2 juni.