Framtida utsikt vid Holmsjön

Flera stora vindindustriområden och totalt 194 vindkraftverk har redan fått tillstånd av kommunen. RES Group har lämnat in sin ansökan om Storåsen med 24 vindkraftverk, 240 meter höga. RWE har hösten 2022 utlyst samråd om 17 vindraftverk vid Östavall/Alby - 290 m höga och med en effekt på 10 MW. En ny översiktsplan med ytterligare områden som ska pekas ut som lämpliga områden för vindkraft håller på att tas fram av kommunen. Ånge kommun håller på att utvecklas till en ren vindkraftskommun utan hänsyn till boende, djur och natur.

Under sommaren 2020 genomförde vindkraftsbolagen tre samråd. och RWE/Hvalfisken har begärt förhandsbesked från kommunen om 37 vindkraftverk i Spångberget/Koberget med en effekt på 8 MW. Även vindkraftsbolaget OX2 begärde förhandsbesked av kommunen om 60 st vindkraftverk i Marktjärn – 290 m höga och med en effekt på 8-10 MW. Kommunens förhandsbesked blev här nej. Enligt näringslivskontoret är det fler samråd att vänta: vindkraftsbolaget WPD har visat intresse för att bygga 32 vindkraftverk, 290 meter höga i området Hortes- och Kettilsberget i Haverö.

Aktuella samråd och ansökningar

Du hittar all information här >>

Vindindustriområden som redan är byggda eller har fått tillstånd

du hittar mer information om dessa projekt här >>

Genomförda samråd under 2020

du hittar all information om projekten här>>

Framtida utsikter från Getberget, Hångstaörn och Oxsjön
Framtida utsikter från Getberget, Hångstaörn och Oxsjön
Framtida utsikt vid Holmsjön

Hög tid att uttrycka din åsikt

På Ånge kommuns hemsida meddelar näringslivskontoret att du som har åsikter i första hand ska höra av dig till vindkraftsbolagen men ännu viktigare är att du berättar vad du tycker för dina folkvalda kommunpolitiker. Inför valet uttryckte en majoritet att kommuninvånarnas åsikter i den här frågan är viktig.

Du når kommunens politiker via mail till: ange@ange.se och kommunstyrelsen@ange.se.

Var får politikerna sin information från?

Ånges kommunpolitiker – liksom alla politiker i Sverige får i princip all sin information från Svensk vindenergi. Denna branschorganisation för vindkraftsbranschen bildades 2008 när dessa två intressegrupper gick ihop:

  • Intressegruppen VIP: vindkraftens investerare och projektörer
  • Intressegruppen VIS: vindkraftsleverantörerna i Sverige

I referensgruppen för den nya organisationen fanns representation från bl a Vattenfall, Svenskt näringsliv, Svenska kraftnät, ABB, Handelsbanken, WPD Scandinavia, Nordex, Svensk Energi, AB Volvo, Nordex, Invest in Sweden, LO, Motormännen, O2 Energi och Saab Automobile.

Svensk vindenergis uppgift är att tillvarata medlemmarnas ekonomiska intressen och genom åren har antalet medlemsföretag ökat explosionsartat till över 100 st med representation av flera banker (svenska och utländska), advokatbyråer, energibolag, konsultbolag m fl – hela listan hittar du här. Just nu försöker organisationen att få bort det kommunala medbestämmandet – vetot – i beslut som rör vindkraftsutbyggnad – läs deras debattinlägg från 2 juni.