Bilden visar byggda och planerade vindindustriområden. Svart = byggda; gröna = tillstånd; oranga/ej inlagda = samråd. 1. Björnberget (60 verk); 2. Klevberget (35 verk); 3. Storflötten (36 verk) + Länsterhöjden (20 verk); 4. Portberget (6 verk); 5. Östavall (39 verk); 6. Långåsen (7 verk); 7. Storåsen (31 verk). Parkerna i Ljusdals kommun nära kommungränsen: 8. Riberget (19 verk); 9. Gubbaberget (13 verk). Ytterligare områden är aktuella i Ånge kommun.

Flera stora vindindustriområden och totalt 157 vindkraftverk har redan fått tillstånd av kommunen. Nu har vindkraftsbolag i rask takt inlett samrådsprocesser om ytterligare tre vindindustriområden – totalt 77 st vindkraftverk till. I höst kan vi räkna med samråd om 60 st till verk – projekt Marktjärn, norr om Fränsta – och näringslivskontoret har meddelat att vindkraftsbolag visat intresse för ytterligare område i Haverö – Hortes och Kettilsberget.

Vindkraftsbolagen drar nytta av Covid-19 som innebär att de inte behöver hålla samrådsmöten med oss medborgare, utan bara uppmanar oss att skicka in synpunkter på projektet. Deadline för att lämna in synpunkter för vindindustriområdena Östavall och Långåsen är 31 augusti. För Storåsen var deadline 26 juni – men du kan fortfarande uttrycka dina åsikter om det projektet till politikerna. Du hittar all info om samråden här >>

I höst väntar fler projekt – läs mer här.

Hög tid att uttrycka din åsikt

På Ånge kommuns hemsida meddelar näringslivskontoret att du som har åsikter i första hand ska höra av dig till vindkraftsbolagen men ännu viktigare är att du berättar vad du tycker för dina folkvalda kommunpolitiker. Inför valet uttryckte en majoritet att kommuninvånarnas åsikter i den här frågan är viktig.

Du når kommunens politiker via mail till: ange@ange.se och kommunstyrelsen@ange.se.

Skriv under vår namninsamling och visa politikerna att du säger nej >>

Ånges kommunpolitiker – liksom alla politiker i Sverige får i princip all sin information från Svensk vindenergi. Denna branschorganisation för vindkraftsbranschen bildades 2008 när dessa två intressegrupper gick ihop:

  • Intressegruppen VIP: vindkraftens investerare och projektörer
  • Intressegruppen VIS: vindkraftsleverantörerna i Sverige

I referensgruppen för den nya organisationen fanns representation från bl a Vattenfall, Svenskt näringsliv, Svenska kraftnät, ABB, Handelsbanken, WPD Scandinavia, Nordex, Svensk Energi, AB Volvo, Nordex, Invest in Sweden, LO, Motormännen, O2 Energi och Saab Automobile.

Svensk vindenergis uppgift är att tillvarata medlemmarnas ekonomiska intressen och genom åren har antalet medlemsföretag ökat explosionsartat till över 100 st med representation av flera banker (svenska och utländska), advokatbyråer, energibolag, konsultbolag m fl – hela listan hittar du här. Just nu försöker organisationen att få bort det kommunala medbestämmandet – vetot – i beslut som rör vindkraftsutbyggnad – läs deras debattinlägg från 2 juni.

Framtida utsikter från Getberget, Hångstaörn och Oxsjön
Framtida utsikter från Getberget, Hångstaörn och Oxsjön