Framtida utsikt vid Holmsjön

Flera stora vindindustriområden och totalt 157 vindkraftverk har redan fått tillstånd av kommunen. Nu har vindkraftsbolag i rask takt inlett samrådsprocesser om ytterligare tre vindindustriområden – totalt 77 st vindkraftverk till. I höst kan vi räkna med samråd om 60 st till verk för projekt Marktjärn (norr om Fränsta). Dessutom har näringslivskontoret meddelat att vindkraftsbolag har visat intresse för ytterligare ett område i Haverö: Hortes och Kettilsberget.

Bilden visar byggda och planerade vindindustriområden.
Svart = byggda; gröna = har tillstånd; oranga/ej inlagda = samråd.
1. Björnberget (60 verk); 2. Klevberget (35 verk); 3. Storflötten (36 verk) + Länsterhöjden (20 verk); 4. Portberget (6 verk); 5. Östavall (39 verk); 6. Långåsen (7 verk); 7. Storåsen (31 verk). Ytterligare områden är aktuella i Ånge kommun.
På kartan syns även industriområden i Ljusdals kommun nära kommungränsen:
8. Riberget (19 verk); 9. Gubbaberget (13 verk).

Genomförda samråd – Storåsen, Östavall och Långåsen

Vindkraftsbolagen drar nytta av Covid-19 som inneburit att samråden för projekten Storåsen, Östavall och Långåsen som utlystes under våren fått genomföras helt utan möten med kommunens medborgare. Istället fick alla som hade synpunkter på projekten höra av sig skriftligen via mail eller post. Deadline har nu men du hittar all information om projekten här>>

Kommande samråd och förfrågningar

Näringslivskontoret har via Sundsvalls Tidning meddelat att fler samråd än dem för Storåsen, Östavall och Långåsen är att vänta i höst och framåt. Aktuella områden är Hortes och Kettilsberget samt Marktjärn. Här har dialog med markägare och jaktlag redan inletts. Båda områdena finns med på SCAs karta över intresseområden för vindkraft – du hittar mer information och karta här >>

Vindinustriområden som redan är byggda eller har fått tillstånd

Ånges kommunpolitiker har redan gett tillstånd till 157 vindkraftverk. Dessa vindindustriområden är: Länsterhöjden (Haverö, 20 st), Storflötten (Haverö, 36 st), Björnberget (söder om Ljungan, 60 st), Klevberget (söder om Ljungan, 35 st) och Portberget (söder om Ljungan, 6 st) – du hittar mer information om dessa projekt här >>

Hög tid att uttrycka din åsikt

På Ånge kommuns hemsida meddelar näringslivskontoret att du som har åsikter i första hand ska höra av dig till vindkraftsbolagen men ännu viktigare är att du berättar vad du tycker för dina folkvalda kommunpolitiker. Inför valet uttryckte en majoritet att kommuninvånarnas åsikter i den här frågan är viktig.

Du når kommunens politiker via mail till: ange@ange.se och kommunstyrelsen@ange.se.

Skriv under vår namninsamling och visa politikerna att du säger nej >>

Ånges kommunpolitiker – liksom alla politiker i Sverige får i princip all sin information från Svensk vindenergi. Denna branschorganisation för vindkraftsbranschen bildades 2008 när dessa två intressegrupper gick ihop:

  • Intressegruppen VIP: vindkraftens investerare och projektörer
  • Intressegruppen VIS: vindkraftsleverantörerna i Sverige

I referensgruppen för den nya organisationen fanns representation från bl a Vattenfall, Svenskt näringsliv, Svenska kraftnät, ABB, Handelsbanken, WPD Scandinavia, Nordex, Svensk Energi, AB Volvo, Nordex, Invest in Sweden, LO, Motormännen, O2 Energi och Saab Automobile.

Svensk vindenergis uppgift är att tillvarata medlemmarnas ekonomiska intressen och genom åren har antalet medlemsföretag ökat explosionsartat till över 100 st med representation av flera banker (svenska och utländska), advokatbyråer, energibolag, konsultbolag m fl – hela listan hittar du här. Just nu försöker organisationen att få bort det kommunala medbestämmandet – vetot – i beslut som rör vindkraftsutbyggnad – läs deras debattinlägg från 2 juni.

Framtida utsikter från Getberget, Hångstaörn och Oxsjön
Framtida utsikter från Getberget, Hångstaörn och Oxsjön
Framtida utsikt vid Holmsjön