Vi tycker det är bra om det blir lite tydligare vem som äger de vindindustriområden som byggs i vår natur. Vart kommer pengarna från när det byggs och vem äger egentligen det färdiga industriområdet med vindkraftverk?

Cloud Snurran AB

Vi kan börja med Överturingen Wind Park som är det gemensamma namnet för Storflötten och Länsterhöjden som tillsammans har 56 verk när allt är klart.

Ägare är Cloud Snurran AB som startades i december 2017, bolaget ägs till 100% av Cloud Holdco AB som också bildades i december 2017. Som i sin tur ägs av Cloud Midco startat i januari 2018 och i toppen Cloud Wind Farms Holding AB startat i september 2018.

Verksamheten bedrivs alltså i Cloud Snurran som äger vindkraftverken, de andra bolagen har för tillfället ingen egen verksamhet.

Vem äger då bolaget i toppen Cloud Wind Farms Holding AB? Jo det är Chablis TK Holdings Limited i Storbritanien och CapMan Foil S.A.R.L i Luxemburg som äger bolaget 50% vardera.

Chablis TK Holdings Limited startades juni 2018, med verksamhetsbeskrivningen att vara holdingbolag inom utveckling, konstruktion och driva bolag inom förnybar energi. De förvärvade 100% av aktierna i Cloud Wind Farm Holdings AB 9de januari 2019, och sålde 50% några dagar senare.

Chablis TK Holdings Limited ägs till 100% av Green Investment Group Investments Limited, som i sin tur ägs av Macquarie Group Limited.

Macquarie Group Limited är en australiensisk investmentbank och där finns det ännu fler bolag i koncernen.

CapMan Foil som då äger den andra hälften är dotterbolag till CapMan Infra Lux Management, också registrerat i Luxemburg, men som i toppen ägs av CapMan Plc som är registrerat i Helsingfors. Deras verksamhet är kapitalförvalning och investeringsverksamhet i nordiska och ryska företag.

På CapMans hemsida kan man läsa från den 16 januari 2019, dvs två dagar efter att de köpt 50% av Cloud Wind Farms Holding:

”CapMan Infra har avslutat sin andra investering på uppdrag av NH Investment & Securities Co., Ltd. (”NHIS”) och NH-Amundi Asset Management Co., Ltd. (”NH-Amundi”), stora finansinstitut i Korea. Investeringen är en hanterad kontolösning i Överturingen Wind Farm, en stor vindkraftpark på land i södra Norrland i Sverige. Investeringen belyser CapMans kapacitet att betjäna stora internationella investerare och CapMan Infras förmåga att få tillgång till nordiska infrastrukturmöjligheter av hög kvalitet. Under det hanterade kontot kommer CapMan Infra att hantera NHIS och NH-Amundis förvärv av en 50% -andel i vindkraftsparken.”

NH Investment & Securities co Ltd är en investment bank registrerat i Korea.

Det här är en förenklad version av hur ägarbilden ser ut i Cloud Snurran AB, som äger de industriområden som nu finns i vår kommun där det tidigare var skogsbruksmark, slingriga skogsvägar och fridfull natur.

Snurrigt är det, men kontentan av de uppgifter som finns att tillgå per idag är att bolaget ägs till 50% av ett australiensiskt bolag och 50% av ett koreanskt bolag.

Res Renewable Norden AB

Sommaren 2018 beviljades Nordisk Vindkraft tillstånd att bygga 60 st vindkraftverk 240 meter höga vid Grundsjön projektet kallas Björnberget.
Bolaget har bytt namn till RES Renewable Norden AB för att det ska stämma med hela koncernens namn, vi benämner dem RES i texten nedan.

RES har vid senaste bokslutet 11 st svenska dotterbolag sedan de sålt bort två till en extern part, ett tredje är påbörjat försäljningen av. De har även ett norskt bolag Nordisk Vindkraft AS, samt ett flertal norska filialer.
RES ingår i en stor koncern med moderbolaget RES Holdings Limited i toppen, de har sitt ursprung och säte i Storbritannien.

Holding bolaget bildades 1981 och är ett av världens största privatägda bolag inom förnyelsebar energi, och i koncernen finns ca 300 dotterbolag.
Upplägget är att varje vindkraftsprojekt görs i ett eget aktiebolag, så tex Björnberget Vindkraft AB är det industriområde som ska byggas här hos oss.

Enligt senaste årsredovisningen så planerar man överlåta projektet till extern part under 2020.

De bolag som har tillstånden för projekten har inga intäkter eller kostnader under projekttiden, de projektutvecklingskostnader som uppstår under tiden finns i RES redovisning.

RES har vid senaste bokslutet ca 126 miljoner i underskottsavdrag, dvs de kommer inte betala bolagsskatt i Sverige förrän de har haft mer än 126 miljoner i vinst.

Försäljning av dotterbolag är skattefritt så de vinster de gör på dessa affärer betalar de inte bolagsskatt på.

Nordisk Vindkraft AS har under året avyttrat ett projekt Buheii Vindkraft AS till en extern part enligt RES själva.

Den som förvärvade detta var (Macquaries) Green Investment Group även benämnt GIG. Det är samma bolag som är ägare i Överturingen Wind Park. Buheia är ett stort naturområde i södra Norge och det är rikt på djur och fåglar, bla finns det kungsörn som återkommer och häckar. Så det är ett viktigt skyddsområde ur miljösynpunkt.

Nordisk Vindkraft har under processen inte tagit hänsyn till markägarna som har fiske- och jakträtt och det har varit massiva protester på platsen med demonstrationer och strejk.

Nu såldes ju detta projekt till GIG, som då skulle vara extern, men om man läser på deras hemsida så står det att de har utvecklat Buheii Wind Farm och i april 2020 tog över ägarskapet så de har varit med redan från start.
Som kuriosa kan vi berätta att när nu GIG ska bygga dessa 19 st vindkraftverk så har de pantsatt marken som de inte äger för ca 4 miljarder och de har påbörjat anläggningsarbetet innan alla tillstånd är klara.

Men nu händer ju allt detta i Norge och det skulle ju inte kunna hända här i Sverige, eller?

I augusti pressmeddelades att GIG och RES Holding tillsammans sålde ett projekt i Australien, Murra Warra med 38 vindkraftverk, till Partners Group.

Inte heller här har det varit i samförstånd med de boende.
Det vi kan konstatera när det gäller RES är att de har väldigt nära samarbete med en av världens största Investmentbanker som via sitt dotterbolag Green Investment Group har som målsättning att snabba på den ”gröna” övergången från fossilt till förnybart.

Är det så att bolag som dessa har råd att sätta sin egen agenda och räknar med tvister på vägen mot sitt mål att bli ännu rikare?

Är drivkraften för dessa bolag verkligen att minska klimatpåverkan och bygga en hållbar energiförsörjning för framtiden?

Vi tror att svaren på frågorna är ja resp nej.