Vi tycker det är bra om det blir lite tydligare vem som äger de vindindustriområden som byggs i vår natur. Vart kommer pengarna från när det byggs och vem äger egentligen det färdiga industriområdet med vindkraftverk?

Vi kan börja med Överturingen Wind Park som är det gemensamma namnet för Storflötten och Länsterhöjden som tillsammans har 56 verk när allt är klart.

Ägare är Cloud Snurran AB som startades i december 2017, bolaget ägs till 100% av Cloud Holdco AB som också bildades i december 2017. Som i sin tur ägs av Cloud Midco startat i januari 2018 och i toppen Cloud Wind Farms Holding AB startat i september 2018.

Verksamheten bedrivs alltså i Cloud Snurran som äger vindkraftverken, de andra bolagen har för tillfället ingen egen verksamhet.

Vem äger då bolaget i toppen Cloud Wind Farms Holding AB? Jo det är Chablis TK Holdings Limited i Storbritanien och CapMan Foil S.A.R.L i Luxemburg som äger bolaget 50% vardera.

Chablis TK Holdings Limited startades juni 2018, med verksamhetsbeskrivningen att vara holdingbolag inom utveckling, konstruktion och driva bolag inom förnybar energi. De förvärvade 100% av aktierna i Cloud Wind Farm Holdings AB 9de januari 2019, och sålde 50% några dagar senare.

Chablis TK Holdings Limited ägs till 100% av Green Investment Group Investments Limited, som i sin tur ägs av Macquarie Group Limited.

Macquarie Group Limited är en australiensisk investmentbank och där finns det ännu fler bolag i koncernen.

CapMan Foil som då äger den andra hälften är dotterbolag till CapMan Infra Lux Management, också registrerat i Luxemburg, men som i toppen ägs av CapMan Plc som är registrerat i Helsingfors. Deras verksamhet är kapitalförvalning och investeringsverksamhet i nordiska och ryska företag.

På CapMans hemsida kan man läsa från den 16 januari 2019, dvs två dagar efter att de köpt 50% av Cloud Wind Farms Holding:

”CapMan Infra har avslutat sin andra investering på uppdrag av NH Investment & Securities Co., Ltd. (”NHIS”) och NH-Amundi Asset Management Co., Ltd. (”NH-Amundi”), stora finansinstitut i Korea. Investeringen är en hanterad kontolösning i Överturingen Wind Farm, en stor vindkraftpark på land i södra Norrland i Sverige. Investeringen belyser CapMans kapacitet att betjäna stora internationella investerare och CapMan Infras förmåga att få tillgång till nordiska infrastrukturmöjligheter av hög kvalitet. Under det hanterade kontot kommer CapMan Infra att hantera NHIS och NH-Amundis förvärv av en 50% -andel i vindkraftsparken.”

NH Investment & Securities co Ltd är en investment bank registrerat i Korea.

Det här är en förenklad version av hur ägarbilden ser ut i Cloud Snurran AB, som äger de industriområden som nu finns i vår kommun där det tidigare var skogsbruksmark, slingriga skogsvägar och fridfull natur.

Snurrigt är det, men kontentan av de uppgifter som finns att tillgå per idag är att bolaget ägs till 50% av ett australiensiskt bolag och 50% av ett koreanskt bolag.