I Viksjö byggs just nu vad som marknadsförs som ett av norra Europas största vindindustriområden med 114 vindkraftverk. Det är vindkraftsexploatören Nordex som har tillståndet för detta projekt (Nordex vill även bygga vindindustriområden i Östavall och Långåsen – se samrådsunderlag här).

Miljardprojektet utanför Härnösand har utvecklats till en regelrätt skandal. På SVT finns i dag 70 artiklar i ämnet – du hittar dem här

Misstänkta miljöbrott har stoppat projektet
Länsstyrelsen Västernorrland stoppade projektet efter misstanke om flera miljöbrott, bland annat så har jordmassor dumpats i känslig natur och 200 år gammal skog har fällts i ett område som skulle bli ett naturreservat. I februari stod det klart att Skanska tar över ett Active Works och bygget startade nyligen upp igen. Men återigen har Länsstyrelsen fått gå in och stoppa det på grund av nya misstänkta miljöbrott – mest anmärkningsvärt är ett vägbygge som skett utan tillstånd, rapporterar SVT.

Entreprenörer utan lön och ersättning för utfört arbete
Många entreprenörer kom till Hästkullen-projektet med förhoppningen att dra in pengar till sina företag och familjer. Men faktum är att inkomsterna uteblev och för många utvecklades situationen till en mardröm, rapporterar SVT vidare samt Uppdrag Granskning.