Vilka står bakom Svensk vindenergi och i vems intressen verkar de?

Betong och glasfiber/epoxiplats
är exempel ämnen som används i
mycket stora mängder.

Landshövdingen är statens
förlängda arm och chef över
länsstyrelsen.

Framtida utsikter från Getberget, Hångstaörn och Oxsjön