Vilka står bakom Svensk vindenergi och i vems intressen
verkar de?

Betong och glasfiber/epoxiplats
är exempel ämnen som används i
mycket stora mängder.

Skriv under och visa för politikerna att du säger nej till ytterligare vindkraftverk i Ånge kommun.

Framtida utsikter från Getberget, Hångstaörn och Oxsjön