Vi har alltid trott att Naturskyddsföreningen är en samling människor som blivit medlemmar i en förening för att de har ett särskilt intresse för att skydda naturen. Och givetvis finns det många som är med i Naturskyddsföreningen av just det skälet.

Vi är nog också många som känt oss trygga med det faktum att just Naturskyddsföreningen är en av remissinstanserna i “den omfattande miljöprövning” som ligger till grund för att ett vindkraftsbolag ska få tillstånd att bygga vindkraft i Sverige.

Men när vi tittar lite närmare på hur Naturskyddsföreningen hänger ihop med Energimyndigheten blir vi fundersamma. Hur kan det komma sig att de förespråkar en enorm utbyggnad av vindkraft – från dagens 18,5 TWh till 200 TWh (1 terrawattimme är 1 miljon megawattimmar) – när deras norska motsvarighet Naturvern kämpar sida vid sida med människor som är emot vindkraft i Norge?

Naturskyddsföreningen har idag 200 000 medlemmar och enligt hemsidan är det en ideell förening för naturskydd och miljövård, som är partipolitiskt och religiöst obunden. Tillsammans vill medlemmarna förändra världen till det bättre och man uppmuntrar nya att ansluta sig: “Det kostar bara 24 kr/mån att göra en viktig insats för miljön”.

Låt oss dock redan nu avslöja: Naturskyddsföreningen får 0,6 kr för varje megawatttimme el som vindkraften producerar; det är en licensavgift som vindkraftsbolagen betalar för miljömärkningen Bra Miljöval.

Om märkningen skriver Naturskyddsföreningen: ”Kriterierna för att få märkningen Bra Miljöval handlar bland annat om att vi måste spara på våra naturresurser. Märkningen är oberoende och utan vinstintresse. Bra Miljöval är den enda ursprungsmärkningen för el där särskild hänsyn tas till biologisk mångfald”.

Bra Miljöval är en av de olika ursprungsgarantier som Energimyndigheten utfärdar; en elektronisk handling som ska garantera ursprunget på el. Elproducenten får en ursprungsgaranti av staten för varje producerad megawattimme (MWh) el. Ursprungsgarantin kan de sedan kan sälja på den öppna marknaden till en elleverantör. Vindkraftsbolaget X betalar alltså 0,6 kr till Naturskyddsföreningen för varje megawattimme el de producerar och får ursprungsgarantin Bra Miljöval som de sedan kan ta betalt för av t ex en tysk elleverantör som vill sälja Bra Miljövals el till sina elkonsumenter.

Licensavgifterna för Bra Miljöval läggs i olika fonder hos Naturskyddsföreningen, t ex Miljöfonden. Intressenter kan sedan söka pengar ur fonden till projekt som t ex syftar till att bevara den biologiska mångfalden i skog eller våtmarker.

Vänta lite nu. Det innebär alltså i teorin:

Att Naturskyddsföreningen – som remissinstans i tillståndsprocessen för vindkraftsexploatering – kan säga ja till ett vindindustriområde och låta vindkraftsbolagen skövla hej vilt i den natur som du och jag – kanske medlemmar i Naturskyddsföreningen – betraktar som högst skyddsvärd, så länge de betalar licensavgiften Bra Miljöval. Och sedan får du och jag – som medlemmar i Naturskyddsföreningen – söka pengar från den fond som finansieras av vindkraftsbolagen för att genomföra projekt som kan minska åverkan på den natur som vi genom vårt medlemskap i Naturskyddsföreningen hoppades kunna skydda….???

Om vi har fel i våra slutsatser så får Naturskyddsföreningen gärna opponera sig. Vi har bett att få listan över samtliga vindkraftverk i Sverige som har fått certifieringen Bra Miljöval och som därmed alltså ska ha tagit “särskild hänsyn till biologisk mångfald” men har ännu inte fått något svar…

Åren 2016-2019 har Naturskyddsföreningen fått in 52,2 miljoner kronor i licensavgifter för Bra Miljöval från olika förnyelsebara energislag, däribland vindkraft.

Källor:
Naturskyddsföreningen: om Bra Miljöval
Naturskyddsföreningen om bl a vindkraftens potential att nå 200 TWH:

Energimyndigheten: om ursprungsgarantier
Svensk Kraftmäkling om licensavgiften: http://www.skm.se/goo.php

Naturskyddsföreningens årsredovisningar: