Näringslivskontoret har via Sundsvalls Tidning meddelat att fler samråd än dem för Storåsen, Östavall och Långåsen är att vänta. Aktuella områden är Hortes- och Kettilsberget samt Marktjärn. Båda områdena finns med på SCAs karta över intresseområden för vindkraft och dialog med markägare och jaktlag har förts under hösten 2020.

Hortes och Kettilsberget

Tilltänkt vindindustriområde i Haverö – Hortes och Kettilsberget.
Dialog förs med markägare och jaktlag men inget samråd är ännu utlyst.
  • 32 vindkraftverk; 290 meter höga
  • Vindkraftsbolaget WPD har uttryckt att intresse för att etablera vindindustriområde här.
  • Dialog med markägare och jaktlag fördes under hösten 2020.

Marktjärn

  • ca 60 vindkraftverk; 290 meter höga
  • Vindkraftsbolaget OX2 har uttryckt intresse för att etablera vindindustriområde här.
  • Under hösten 2020 förde OX2 tillsammans med SCA Energy dialog med markägare och jaktlag.

SCAs intresseområden för vindkraft

SCAs karta över intresseområden för vindkraft. I höst och framåt kan vi vänta oss samråd kring Marktjärn (147) och Hortes & Kettilsberget (333).