Näringslivskontoret har via Sundsvalls Tidning meddelat att fler samråd än dem för Storåsen, Östavall och Långåsen är att vänta i höst och framåt. Aktuella områden är Hortes och Kettilsberget samt Marktjärn. Här har dialog med markägare och jaktlag redan inletts. Båda områdena finns med på SCAs karta över intresseområden för vindkraft.

Hortes och Kettilsberget

Tilltänkt vindindustriområde i Haverö – Hortes och Kettilsberget.
Dialog förs med markägare och jaktlag men inget samråd är ännu utlyst.
  • Vindkraftsbolag WPD har uttryckt att intresse för att etablera vindindustriområde här. Oklart hur många vindkraftverk men av kartan att döma omkring 30 st.
  • Dialog med markägare och jaktlag har inletts.

Marktjärn

  • Vindkraftsbolaget OX2 har uttryckt intresse för att bygga 60 vindkraftverk.
  • Här för vindkraftsbolaget tillsammans med SCA Energy dialog med markägare och jaktlag.

SCAs intresseområden för vindkraft

SCAs karta över intresseområden för vindkraft. I höst och framåt kan vi vänta oss samråd kring Marktjärn (147) och Hortes & Kettilsberget (333).