I en debattartikel i Läkartidningen från 2013 menade två ÖHN (öron, näsa, hals) specialister att infraljudet från vindkraftverk är en möjlig hälsorisk och ville därför att regelverket för nyetablering av vindkraft borde revideras. Nedan sammanfattas innehållet i artikel som du kan läsa i sin helhet här.

Infraljud är inte detsamma som buller

Förutom det hörbara ljudet – som kan ge bullerskada och vara allmänt störande psykiskt – så genererar vindkraftverk även ett pulserande infraljud som påverkar innerörat och centrala nervsystemet utan att skada själva hörseln. Infraljudet är ljud med frekvenser under 20 Hz som inte uppfattas med normal hörsel men som kan breda ut sig över mycket långa sträckor.

Det rytmiskt pulserande infraljudet från vindkraftverk påverkar innerörats vätskefyllda hålrum, som i sin tur påverkar sinnescellerna i innerörats hörsel- och balansdelar, även om individen inte uppfattar något ljud.

En del människor är mer känsliga än andra för det här pulserande ljudtrycket och kan få symptom som:

  • Ostadighetsyrsel
  • Huvudvärk
  • Koncentrationssvårigheter
  • Synstörningar
  • med mera

Dessutom framkallar det pulserande ljudtrycket från vindkraftverk indirekt en aktivering av det autonoma nervsystemet med ökad utsöndring av adrenalin. Det kan ge symptom som:

  • Stresspåslag
  • Risk för ­panikångest
  • Högt blodtryck och hjärt­infarkt

Besvären kan bli kroniska och invalidiserande.

Speciella riskgrupper är personer med migrän eller med migrän i släkten, personer över 50 år, personer med fibromyalgi och personer med tendens till ångest och depression. Även barn och vuxna med ADHD och autism tillhör riskgruppen och riskerar att få sina symtom förvärrade.