På denna sida publiceras vi handlingar och information om aktuella samråd och kommande samråd. Det är helt avgörande att du som invånare eller fritidshusägare skickar in yttranden i alla samråd samt fortsätter skickar in dina åsikter till kommunens politiker.

Förhandsbesked: Marktjärn

 • OX2 utlyste våren 2023 samråd om 60 vindkraftverk, 290 meter höga och med en effekt på 8-10 MW (de högsta och de med högst effekt som någonsin ansökts om i Ånge kommun). Man bad också Ånge kommun att ge ett förhandsbesked. Alla partier utom Centerpartiet sade i sitt förhandsbesked nej till denna exploatering.
 • Vindkraftsexploatör OX2
 • Industriområdet planeras ligga mellan sjöarna Skallsjön och Leringen ca 13 km nordöst om Ljungaverk. Gimåfors ligger ca en mil nordöst; Borgsjö, Ljungaverk, Fränsta och Torpshammar ligger ca en mil söderut. .
 • Industriområdet omfattar 60 vindkraftverk.
 • För samrådet ansvarade företaget Ecogain och deadline för att inkomma med yttranden var 9 augusti 2021.

Förhandsbesked: Spångberget/Koberget

 • WPD bad våren 2023 Ånge kommun att ge ett förhandsbesked om 32 vindkraftverk, 290 meter höga. Alla partier utom Centerpartiet sade i sitt förhandsbesked nej till denna exploatering.
 • Vindkraftsexploatör WPD
 • Industriområdet planeras ligga i Spångberget/Koberget.
 • Industriområdet omfattar 32 vindkraftverk.

Samråd genomfört 2020: Storåsen

 • 31 vindkraftverk; 240 meter höga
 • Tillståndsansökan förbereds
 • Vindkraftsexploatör RES Group (tidigare Nordisk Vindkraft)
 • Industriområdet planeras att ligga mellan Lillmörtsjön, Oxsjön och Hångstaörn söder om Ljungan.
 • Industriområdet omfattar 31 vindkraftverk
 • Synpunkter på detta projekt skulle vara vindkraftsbolaget tillhanda senast 26 juni 2020.

Dina synpunkter är mycket viktiga!

Det är mycket viktigt att så många som möjligt av kommunens invånare och fritidshusägare kontaktar politikerna i Ånge kommun. Ta vara på rätten att framföra din åsikt: berätta för dem vad du tycker till om vindkraftsexploateringen i allmänheten eller ett specifikt projekt (även om samråd redan har genomförts). Du hittar kontaktuppgifter till kommunpolitikerna här.