På denna sida publiceras vi handlingar och information om aktuella samråd och kommande samråd. Det är helt avgörande att du som invånare eller fritidshusägare skickar in yttranden i alla samråd samt fortsätter skickar in dina åsikter till kommunens politiker.

Samråd pågår: Marktjärn

 • OX2 har utlyst samråd om 60 vindkraftverk, 290 meter höga och med en effekt på 8-10 MW (de högsta och de med högst effekt som någonsin ansökts om i Ånge kommun).
 • Vindkraftsexploatör OX2
 • Industriområdet planeras ligga mellan sjöarna Skallsjön och Leringen ca 13 km nordöst om Ljungaverk. Gimåfors ligger ca en mil nordöst; Borgsjö, Ljungaverk, Fränsta och Torpshammar ligger ca en mil söderut. .
 • Industriområdet omfattar 60 vindkraftverk.
 • För samrådet ansvarar företaget Ecogain; deadline för inkomna yttrandet är 9 augusti 2021.
 • Yttranden skickas via mail till: ox2.samrad@ecogain.se (märk ”Marktjärn”) eller via post till: Ecogain, Marktjärn, Västergatan 36, 211 21 Malmö.
 • Samrådshandlingar:

Samråd genomfört 2020: Storåsen

 • 31 vindkraftverk; 240 meter höga
 • Tillståndsansökan förbereds
 • Vindkraftsexploatör RES Group (tidigare Nordisk Vindkraft)
 • Industriområdet planeras att ligga mellan Lillmörtsjön, Oxsjön och Hångstaörn söder om Ljungan.
 • Industriområdet omfattar 31 vindkraftverk
 • Synpunkter på detta projekt skulle vara vindkraftsbolaget tillhanda senast 26 juni 2020.

Samråd som väntas: Marktjärn och Hortes-Kettilsberget – totalt 92 st vindkraftverk; 290 meter höga

Hortes-Kettilsberget: Vindkraftsbolaget WPD är intresserade av att bygga 32 vindkraftverk; 290 meter höga.

Dina synpunkter är mycket viktiga!

Det är mycket viktigt att så många som möjligt av kommunens invånare och fritidshusägare kontaktar politikerna i Ånge kommun. Ta vara på rätten att framföra din åsikt: berätta för dem vad du tycker till om vindkraftsexploateringen i allmänheten eller ett specifikt projekt (även om samråd redan har genomförts). Du hittar kontaktuppgifter till kommunpolitikerna här.