Just nu har vindkraftsbolag skickat ut inbjudningar om samråd med allmänheten. På grund av Covid-19 behöver bolagen inte hålla dessa i form av fysiska möten med kommunens invånare m fl, utan får göra det genom att publicera samrådsunderlag om projekten och upplysa om att synpunkter från allmänheten ska skickas in.

Dina synpunkter är mycket viktiga!

Här är listan av samråden som genomförs just nu. Det är mycket viktigt att så många som möjligt kontaktar vindkraftsbolagen och uttrycker sina åsikter om projekten. Minst lika viktigt är att du uttrycker din åsikt till kommunens politiker. Du hittar kontaktuppgifter till kommunpolitikerna här.

I höst väntar fler projekt – läs mer här.

Samråd Östavall – 24 vindkraftverk (alt 39 st, se nedan)

 • Vindkraftsexploatör Nordex
 • Värt att notera: Nordex är vindkraftsbolaget som ligger bakom det skandaltyngda vindkraftsprojektet i Viksjö (Härnösand).
 • Industriområdet planeras ligga vid Östavall söder om Ljungan.
 • Industriområdet omfattar 24 vindkraftverk.
 • Synpunkter på detta projekt ska vara vindkraftbolaget tillhanda senast 31 augusti.
 • Synpunkterna skickas via e-post till
  samrad.ostavall@ecogain.se alternativt via brev till:
  Ecogain AB, att: Joel Chorell, Västra Norrlandsgatan 10D, 903 27 Umeå. Märk e-postmeddelandet eller brevet med ÖSTAVALL.

  Not: det finns en del skrivfel/felaktigheter i Nordex samrådsunderlag. De nämner olika totalhöjd: i löptexten skriver de ”max 240 m” höga vindkraftverk men i den sammanfattande tabellen skriver de ”maxhöjd 280 m”. Om det är den senare höjden som gäller så är det den absolut högsta höjden som man någonsin ansökt om i Ånge kommun. De skriver också att de sedan tidigare har ett tillstånd som omfattar 36 vindkraftverk, men enligt Energimyndighetens Vindbrukskollen så har de tillstånd för att bygga 39 st. De skriver att de kommer att bygga enligt de gamla tillståndet, ifall de får sin ansökan om förlängd igångssättningstid godkänd under hösten.

Samråd Långåsen – 7 vindkraftverk

 • Vindkraftsexploatör Nordex
 • Värt att notera: Nordex är vindkraftsbolaget som ligger bakom det skandaltyngda vindkraftsprojektet i Viksjö (Härnösand).
 • Industriområdet planeras ligga mellan Östavall och Julåsen söder om Ljungan.
 • Industriområdet omfattar 7 vindkraftverk.
 • Synpunkter på detta projekt ska vara vindkraftbolaget tillhanda senast 31 augusti.
 • Synpunkterna skickas via e-post till
  samrad.ostavall@ecogain.se alternativt via brev till:
  Ecogain AB, att: Joel Chorell, Västra Norrlandsgatan 10D, 903 27 Umeå. Märk e-postmeddelandet eller brevet med ÖSTAVALL.

Projekt där tiden för att lämna synpunkter på samråd har löpt ut. Här finns dock möjligheten kvar att skicka in alla synpunkter till kommunens politiker – det är de som till slut ska säga ja eller nej till projektet.

Samråd Storåsen – 31 vindkraftverk

 • Vindkraftsexploatör RES Group (tidigare Nordisk Vindkraft)
 • Industriområdet planeras att ligga mellan Lillmörtsjön, Oxsjön och Hångstaörn söder om Ljungan.
 • Industriområdet omfattar 31 vindkraftverk
 • Synpunkter på detta projekt skulle vara vindkraftsbolaget tillhanda senast 26 juni 2020.