På grund av Covid-19 har vindkraftsbolagen under sommaren kunnat genomföra samråd kring tre stora projekt utan att möta allmänheten. Allmänheten har fått skicka in synpunkter på projekten skriftligen. Det är mycket viktigt att du som invånare eller fritidshusägare fortsätter att skicka in dina synpunkter till kommunen.

I höst väntar samråd kring Marktjärn och ev Hortes-Kettilsberget

Näringslivskontoret har via Sundsvalls Tidning meddelat att fler samråd är att vänta i höst och framåt. Aktuella områden är Marktjärn och Hortes och Kettilsberget – läs mer här.

Östavall – 24 vindkraftverk (alt 39 st, se nedan); samråd genomfört

 • Vindkraftsexploatör Nordex
 • Värt att notera: Nordex är vindkraftsbolaget som ligger bakom det skandaltyngda vindkraftsprojektet i Viksjö (Härnösand).
 • Industriområdet planeras ligga vid Östavall söder om Ljungan.
 • Industriområdet omfattar 24 vindkraftverk.
 • För samrådet ansvarade företaget Ecogain och deadline för synpunkter till vindkraftbolaget var 31 augusti 2020.

  Not: det finns en del skrivfel/felaktigheter i Nordex samrådsunderlag. De nämner olika totalhöjd: i löptexten skriver de ”max 240 m” höga vindkraftverk men i den sammanfattande tabellen skriver de ”maxhöjd 280 m”. De har korrigerat uppgiften i efterhand: aktuell maxhöjd är 240 meter. De skriver också att de sedan tidigare har ett tillstånd som omfattar 36 vindkraftverk, men enligt Energimyndighetens Vindbrukskollen så har de tillstånd för att bygga 39 st. De skriver att de kommer att bygga enligt de gamla tillståndet, ifall de får sin ansökan om förlängd igångssättningstid godkänd under hösten.

Långåsen – 7 vindkraftverk; samråd genomfört

 • Vindkraftsexploatör Nordex
 • Värt att notera: Nordex är vindkraftsbolaget som ligger bakom det skandaltyngda vindkraftsprojektet i Viksjö (Härnösand).
 • Industriområdet planeras ligga mellan Östavall och Julåsen söder om Ljungan.
 • Industriområdet omfattar 7 vindkraftverk.
 • För samrådet ansvarade företaget Ecogain och deadline för synpunkter till vindkraftbolaget var 31 augusti 2020.

Projekt där tiden för att lämna synpunkter på samråd har löpt ut. Här finns dock möjligheten kvar att skicka in alla synpunkter till kommunens politiker – det är de som till slut ska säga ja eller nej till projektet.

Storåsen – 31 vindkraftverk; samråd genomfört

 • Vindkraftsexploatör RES Group (tidigare Nordisk Vindkraft)
 • Industriområdet planeras att ligga mellan Lillmörtsjön, Oxsjön och Hångstaörn söder om Ljungan.
 • Industriområdet omfattar 31 vindkraftverk
 • Synpunkter på detta projekt skulle vara vindkraftsbolaget tillhanda senast 26 juni 2020.

Dina synpunkter är mycket viktiga!

Det är mycket viktigt att så många som möjligt av kommunens invånare och fritidshusägare kontaktar politikerna i Ånge kommun. Ta vara på rätten att framföra din åsikt: berätta för dem vad du tycker till om vindkraftsutbyggnaden i allmänheten eller ett specifikt projekt (även om samråd redan har genomförts). Du hittar kontaktuppgifter till kommunpolitikerna här.